RETTIGHETER © OG FORBEHOLD

Rettigheter

Prochef Scandinavia tillater kun publisering av dokumenter for informasjonsformål og ikke-kommersielle formål, forutsatt at opphavsrettsmerket vises på hvert av dokumentene eller på deler av dem. Alle rettigheter tilhører deres respektive eiere. Uten tillatelse er det forbudt å reprodusere hele eller deler av disse dokumentene for personlige eller bedriftsmessige gevinstformål, inkludert – men ikke begrenset til – kopiering, publikasjon og distribusjon. Når du åpner og bruker Prochef Scandinavias nettsted innebærer dette i seg selv en aksept av disse betingelsene.

Forbehold

Disse dokumentene er ferdigstilte og offentliggjøres uten noen form for garanti, og de omfatter heller ingen form for ansvar for salgbarhet og egnethet av produktene til spesifikke formål. Under ingen omstendigheter kan Prochef Scandinavia holdes ansvarlig for skader – ikke begrenset til spesifikke skader, indirekte skader, følgeskader eller andre skader – som medfører tap av rettigheter, data eller fortjeneste, hverken i forbindelse med inngåelse av en kontrakt eller på grunnlag av uaktsomhet eller en annen krenkende handling, som kan oppstå i forbindelse med bruk eller produksjon av disse sidene.

Jurisdiksjon

Dette nettstedet styres, drives og administreres av BladeBox AB og selskapets kontorer i Sverige. Disse betingelsene ble oppdatert 20171005.

 

 

Logg inn