Hverdagshendelsenes pedagogikk: barnehagen sett fra barnehøyde

Hverdagshendelsenes pedagogikk: barnehagen sett fra barnehøyde
Kategorier: Varemerker, nom
Brand: Dag Øystein Nome
231 NOK 289 NOK
Kjøp nå

Hverdagshendelsenes pedagogikk: barnehagen sett fra barnehøyde (Dag Øystein Nome): Hverdagshendelsenes pedagogikk handler om betydningen av barn-barn-relasjoner i barnehagen. Barna har kapasitet til å håndtere og forme sitt hverdagsliv i en krevende og kompleks institusjonstilværelse. Boka inneholder beskrivelser av barns skapende og utforskende aktiviteter i frilek som kan inspirere alle som arbeider i barnehager til å observere, forstå og legge bedre til rette for barns sosiale bidrag i barnehagens hverdagsliv.Noen av temaene som berøres, er lek, vennskap, konflikter og danning. Boka retter dessuten et kritisk blikk mot barnehagen som institusjon. Hvilke handlingsrom gir egentlig barnehagen for barns sosiale utprøvinger? Bokas ambisjon er å la leseren komme så tett som mulig på barns egne opplevelser av sin barnehagehverdag og gi inspirasjon til å forme en pedagogisk praksis med rom for barnas lekende kropper - med andre ord hverdagshendelsenes pedagogikk. Målgruppa for boka er barnehagelærerstudenter og ansatte i barnehagen.